Vejledning til vildmarksbad Ø170 cm

I denne vejledning finder du vigtig information om pleje og vedligeholdelse af vildmarksbad Ø170 cm. Vi anbefaler at du læser hele vejledningen igennem inden du tager vildmarksbadet i brug.

vildmarksbad Ø170

Utætheder

Vildmarksbadet er fremstillet af træ, som er et materiale der konstant arbejder. I fugtige perioder, og når du lige har fyldt karet med vand, kan træet derfor udvide sig og give mindre utætheder.

Dette er helt normalt og kan ikke undgås. Hvis du oplever at vildmarksmadet drypper, er det altså ikke fordi der er noget galt. Det er blot et tegn på at træet arbejder.  

For at mindske utætheder er det en god ide løbende at tjekke om spændebåndene er placeret korrekt. De skal sidde stramt, men ikke så stramt at træet ikke kan give sig.

Inden du begynder at bruge vildmarksbadet, anbefaler vi at du fylder det halvt op med vand. På den måde mindskes spændingen på båndene.

Gentag denne procedure løbende gennem nogle dage, og løsn båndene 20-55 mm.

spændebånd vildmarksbad

Vær opmærksom på at vildmarksbadet har to spændebånd. Vi anbefaler at du placerer det øverste bånd 20 cm fra topkanten, og det nederste 10 cm fra bundkanten.

Sørg for at efterspænde eller løsne båndene regelmæssigt, så de hverken sidder for stramme eller løse.

Fyld eventuelt sprækker og revner ud med savsmuld for at tætne vildmarksbadet og mindske utætheder.

Rengøring af vildmarksbadet

Da vildmarksbadet er lavet af træ, kan der opstå alger på indersiden. Algerne kan du tørre væk med Rodalon.

Alternativ kan du tømme vildmarksbadet for vand og lade det stå i sollys, men dette anbefales ikke da du risikerer at træet tørrer ud. Derfor er det bedste du kan gøre at vaske algerne af.  

Hvis du lader vandet stå i længere tid, er det vigtigt at du desinficerer vandet for at undgå bakterier.

I badebassiner og pools vil man normalt bruge klor, men dette frarådes til desinficering af vildmarksbade da klor kan misfarve træet.

I stedet skal du bruge et biologisk produkt som ikke indeholder klor. Et eksempel kunne være aktiv ilt, som også kan bruges til pools og badebassiner.

Vedligeholdelse af vildmarksbadet

For at undgå at træet rådner eller bliver angrebet af svamp, kan du overfladebehandle den udvendige side af karet med træolie.

Giv aldrig indersiden træolie. Så risikerer du nemlig at træet ikke holder tæt.

Vi fraråder også at du bruger maling. Selvom maling beskytter træet, forhindrer det også fugten i at slippe ud. Hold dig derfor til træolie.

Opfyldning og tømning af vildmarksbadet

  • Ovn og rør skylles inden brug da der kan forekomme restaffald fra produktionen.
  • Tænd først op i ovnen når vandet i badet når 5 cm over øverste rørføring
  • Ovn og rør skal være helt afkølede før vandet må tømmes ud
  • Kar, rør eller ovn må ikke stå med vand i når det fryser da det giver risiko for frostsprængninger