Begynderguide til vedligeholdelse af pool

En pool kræver regelmæssig vedligeholdelse for at undgå problemer med alger og bakterier. I denne artikel får du en komplet gennemgang af de punkter du skal huske når du skal passe og pleje din pool.  

børnepool

En pool kræver både kemiske behandling og fysisk rengøring for at undgå problemer med alger, grumset vand og bakterier.

Trin #1: Tjek poolens pH-værdi dagligt

PH-værdien er et udtryk for vandets surhedsgrad og skal helst være mellem 7,0-7,4, svarende til neutral. Hvis den ligger udenfor dette interval, skal du tilsætte et pH-regulerende middel som fx pH-Plus, der tilsættes for at øge pH-værdien, eller pH-Minus, der tilsættes for at sænke pH-værdien.

På emballagen står der altid hvor meget af det givne produkt du skal tilsætte. Der kan fx stå at du skal tilsætte 150 gram for at sænke pH-værdien med 0,2 per 10.000 liter vand. Det betyder at hvis du har et badebassin med 5,000 liter vand og måler pH-værdien til 7,6, skal du tilsætte 75 gram for at opnå en neutral pH-værdi.

Hvis pH-værdien ikke holdes neutral, vil desinficerende midler som klor ikke virke som de skal. En forkert pH-værdi danner også grobund for alger og øger risikoen for hudirritation.

I Danmark vil man typisk opleve at pH-værdien er for høj. Dette viser sig normalt som mælkehvidt eller tåget vand og kan resultere i røde, irriterede øjne. Er pH-værdien for lav, skyldes det ofte en periode med regnvejr eller at poolen fyldes med opsamlet regnvand.  

For at måle vandets pH-værdi kan du bruge teststrips, som du kan købe i byggemarkedet for cirka 80 kr.

Du kan se vores udvalg af plejeprodukter til poolen her

Trin #2: Brug desinficerende midler

Vandet i en pool kan hurtigt blive beskidt. For eksempel vil en person der bader aktivt, afgive cirka 1 liter sved i timen, mens en hund der bader i vandet, vil tilføre bakterier svarende til 30 personer. For at holde vandet rent, skal der tilsættes et desinficerende middel. Du kan enten bruge klor eller aktiv ilt. Vælger du at bruge klor, er det vigtigt ikke at blande det med andre kemikalier, som fx pH-Plus eller pH-Minus, da du risikerer at der dannes farlige klordampe. En tommelfingerregel siger at du skal vente minimum seks timer fra du har tilsat et pH-regulrende middel til du tilsætter klor.

alger i pool

Klor er bl.a. med til at fjerne alger, som viser sig ved grønt vand og slimede poolkanter.

Der er ikke noget entydigt svar på hvor meget klor du skal tilsætte da det afhænger af hvor beskidt vandet er, hvilken temperatur det har, og hvor meget poolen benyttes. Du skal dog altid sørge for at klorindholdet ligger mellem 1-3 mg/liter. Hvis du tilsætter for lidt klor, vil du ikke opnå en desinficerende effekt.

Du kan måle klorindholdet med teststrips på samme måde som med pH-værdien. Dette bør gøres minimum 2-3 gange om ugen for at sikre en stabil vandkvalitet.

Det er bedst at tilsætte klor om aftenen efter at solen er gået ned. På den måde vil poolen nemlig være klar til brug den efterfølgende morgen – altså vil klorindholdet være faldet så meget at det ligger mellem 1-3 mg/liter.

Det er værd at nævne at der findes flere forskellige klorprodukter på markedet. Normalt skelner man mellem langsomklor, der bruges til løbende vedligeholdelse, og hurtigklor, der bruges når vandet er uklart eller mat (eller når du lige har fyldt poolen op med vand). Uanset hvilket klorprodukt du anvender, er det vigtigt at pH-værdien holdes mellem 7,0-7,4. Dette er som nævnt afgørende for at klorproduktet virker som det skal.

pool sunset

Tilsæt klor om aftenen når solen er gået ned. Så er poolen klar til brug næste morgen.

Vælger du at bruge aktiv ilt, skal du være opmærksom på at det opløses hurtigere end klor, og derfor kan det være nødvendigt at desinficere vandet flere gange dagligt. Til gengæld undgår du lugtgener og øjenirritation og vil kunne bruge poolen umiddelbart efter tilsætningen af aktiv ilt.  

Trin #3: Algebekæmpelse

Er vandet i din pool blevet grønt og uklart, er det et tegn på at det er blevet angrebet af alger. Er dette tilfældet, skal du desinficere vandet med enten hurtigklor eller aktiv ilt. Herefter tilsættes KlarPool, som renser vandet for sporer fra mikroorganismer.   

Som forebyggende behandling anbefaler vi at du løbende holder øje med vandets pH-værdi som beskrvet ovenfor. En forkert pH-værdi giver nemlig optimale vækstbetingelser for alger.

En gang om ugen er det også en god ide at tilsætte 0,5 dl KlarPool per 10.000 liter vand. Vælg gerne en fast dag, så du ikke glemmer det.

Læs også: Valg af bassinstørrelse og type

Trin #4: Tilsæt flokningsmiddel for at fjerne mindre partikler

Oplever du at vandet er grumset, kan det skyldes at filteranlægget ikke kan opfange mindre partikler, som derfor svæver i vandet og gør det uklart. Her kan det være en god ide at tilsætte et flokningsmiddel, som samler partiklerne, så de opfanges af filteret i stedet for at passere igennem.

grumset poolvand

Uklart eller grumset vand skyldes ofte at partiklerne er for små til at blive opfanget af filteret.

Vælg gerne et produkt der indeholder fosforfjerner. Alger lever nemlig af fosfor og vil derfor have dårlige levevilkår hvis fosforindholdet fjernes fra vandet. Du kan købe flokningsmiddel i flydende form til brug i pools med papir- og sandfilter eller som flocking sticks, der udelukkende bruges til badebassiner med sandfilter. Flokingsmiddel kan både anvendes forebyggende og til behandling når skaden er sket.  ​​​​​​​

Læs også: Klor til pool: Her er hvad du skal vide

Trin #5: Rengør poolen

Foruden den kemiske behandling af vandet er det også nødvendigt at rengøre selve poolen.

• Fjern blade, græs og løse grene fra vandoverfladen dagligt med en skimmer.

• Rengør poolbunden – enten manuelt eller med en automatisk bundsuger, som klarer arbejdet for dig. Dette bør gøres minimum en gang om ugen.

• Brug et filtersystem til at rense vandet for partikler og sporer. Tjek regelmæssigt at filteret virker som det skal. Er det fx tilstoppet, øges risikoen for alger.

• Dæk poolen til med et cover når den ikke er i brug. Dette sikrer at vandet ikke tilsmudes, og fastholder en stabil temperatur.

pool robot

Med en poolrobot slipper du for at skulle rengøre bunden manuelt.

Tjekliste til vedligeholdelse af pool

Mål vandets pH-værdi dagligt med teststips. Er den for høj – det vil sige over 7,4 - tilsættes pH-Minus. Er den for lav – det vil sige under 7,0 - tilsættes pH-Plus.

• Tjek klorindholdet 2-3 gange om ugen med teststrips. Er klorindholdet mindre end 1 mg/liter, tilsættes et klormiddel. Gøres dette om aftenen, vil poolen være klar til brug morgenen efter. Klorproduktet må først tilsættes 6 timer efter at du har tilsat pH-Minus eller pH-Plus.

• Tilsæt KlarPool en gang om ugen for at forebygge algevækst.

• Brug flokingsmiddel til at forebygge eller behandle grumset vand. Vandet bliver typisk grumset sidst på sæsonen eller efter en længerevarende periode med varmt vejr.

• Rengør poolen. Fjern dagligt nedfald fra overfladen, rengør bunden minimum en gang om ugen og brug et filtersystem til at holde vandet rent. Når poolen ikke er i brug, er det bedst at dække den til.

Du kan se vores udvalg af swimmingpools og badebassiner her