Vand i haven: Få gode råd til anlægning af havebassin

Det er nemt og hurtigt at skabe stemning og miljø i haven med et vandbassin.

spejlbassin i antracit

Et spejlbassin kan puste nyt liv i haven.

Havebassinet er smukt at kigge på, og lyden af rindende vand kan virke meget afslappende. Et havebassin kan udformes på mange måder. Man kan få et færdigstøbt plastikbassin som er nemt at etablere. Men med en bassindug har du langt flere muligheder for at udforme havebassinet så det præcist passer til netop din have og dine behov.

Udover det almindelige havebassin kan du hos Davidsen også finde spejlbassiner udformet i fiberbeton, som giver et moderne og strømlinet look til haven eller terrassen.

Sådan laver du et havebassin

Først og fremmest skal du beslutte dig for hvor i haven bassinet skal placeres. For at få mest glæde af havebassinet skal det helst kunne ses fra både hus og terrasse. Undgå at placere bassinet under træer - på den måde undgår du at der kommer for meget løvfald i bassinet.

Hvis der skal være liv i bassinet i form af fisk og planter, er det vigtigt at havebassinet placeres, således at det får direkte sollys minimum 6 timer om dagen. Vær opmærksom på at fisk og planter ligeledes har betydning for hvor dybt havebassinet skal være.

Når du anvender bassindug, tilpasser den sig det udgravede hul. Flere dybder i havebassinet giver bedre vilkår for fisk og planter. Dette opnås ved at grave terrasser eller trin i kanten af bassinet. Hvis der fx skal være overvintrende fisk i havebassinet, kunne man opdele bassinet således:

  • Zone 1: Dybde: 0-25 cm. Her kan plantes sumpplanter og lægges sten og grus. Dette er også med til at holde bassindugen på plads.

  • Zone 2: Dybde: 25-50 cm. Til de planter der har brug for lidt mere dybde

  • Zone 3: Dybde: 50 - min. 90 cm. Åkander og fisk trives i denne dybde. Dybden på min. 90 cm er vigtig for at der er et frostfrit område til fiskene om vinteren.

Når hullet er gravet, skal du sikre at bassinkanten er vandret. Dette gøres lettest med et vaterpas og en lægte.

Inden bassinfolien placeres i hullet, fores bunden med et tyndt lag sand. Dette er med til at beskytte undersiden af folien når vandet fyldes i bassinet. Inden påfyldning af vand påbegyndes, rettes folien ud en sidste gang.

Start med at fylde lidt vand i bunden af bassinet. Træd derefter folien til både i bunden og på terrasserne. Fyld herefter bassinet helt op. Placer eventuelt tørveblokke i bunden for at sænke vandets PH-værdi. En lavere PH-værdi mindsker fremvæksten af alger i bassinet. Fyld eventuelt også rundede sten i bassinet. Dette er med til at holde bassindugen på plads.

Når havnebassinet er fyldt helt op, skal bassinkanten færdiggøres. Der skal være en overlapskant af folie på minimum 15 cm. Kanten kan dækkes med græs, pyntesten, trækanter, granitskærver eller hvad der passer bedst til haven.

vandbassin med fisk

Et vandbassin giver en hel særlig stemning og giver mulighed for at have fisk.

Miljøet

Når havebassinet er etableret, kan man begynde at skabe miljøet i og omkring bassinet. Der findes mange forskellige muligheder for at skabe miljø i og omkring havebassinet.

Springvand

Et springvand i havebassinet er både smukt og praktisk. Springvandspumpen ilter nemlig vandet.

Når du skal vælge en springvandspumpe, er det en god idé at vælge en pumpe der er kraftig nok til at vandet i bassinet kan løbe igennem 2 gange i timen. Eksempel: Hvis der er 500 liter vand i bassinet, skal pumpen have en kapacitet på 1000 liter. Valg af springvandspumpe afhænger også af valget af springvandstype.

Planter

I et havebassin har du mulighed for at have planter der ikke kan gro i haven under normale forhold. Dette gælder både planterne i selve bassinet og dem der bliver plantet i vandkanten. Hvis planterne tages ind om vinteren, kan der sågar vokse subtropiske planter i forbindelse med havebassinet.

Planterne til havebassinet kan opdeles i 3 kategorier:

  1. Sumpplanter: Disse vokser i vandkanten eller på lavt vand. Eksempelvis siv, dunhammer og fredløs.

  2. Vandplanter med rødder: Er som navnet antyder, planter der skal slå rod for at vokse. Eksempelvis åkander og vandpileurt.

  3. Fritsvømmende planter: Er planter som lever i vandoverfladen uden at have behov for at slå rødder. Eksempelvis andemad og vandpest.

Det er en god idé at bruge plantekurve for at undgå at planterne spreder sig for meget i havebassinet. Plant altid planterne i jord egnet til vandplanter. Dæk jorden med småsten for at undgå at fisk og andre smådyr roder op i jorden.

Med vandplanter skal man være opmærksom på at de forskellige arter af planter trives bedst i forskellige dybder. Spørg eventuelt om råd og vejledning på den lokale planteskole.

Fisk

Når der er fisk i bassinet, skal dybden som nævnt være minimum 90 cm for at skabe et frostfrit område til fiskene om vinteren.

Fisk trives bedst i flok, og guldfisk og koikarper, som er koldtvandsfisk, har størst chance for at overleve i havebassinet. Antallet af fisk og størrelsen på dem afhænger af størrelsen på bassinet.

Et rigt planteliv og bassin i flere niveauer giver et sundt vandmiljø, og fiskene får god skygge og muligheder for at gemme sig.

Om sommeren skal fiskene ikke have mere mad end de kan spise i løbet af et par minutter. Om efteråret skal de have lidt mere mad for at få lidt sul på kroppen, så de har noget at stå imod med henover vinteren.

springvand i haven

I vandbassinet kan du montere et springvand.

Pasning og vedligeholdelse

Hvis havebassinet fryser til om vinteren, er det vigtigt at slå hul i isen, så gasser og kultveilte kan stige op fra bunden.

Et havebassin lavet med folie kan med den korrekte pasning og vedligeholdelse nemt holde i 10 år.
Følgende er en god idé for at sikre at dit have bassin altid er i orden.

  • Skift vandet først på efteråret

  • Rens folien for eventuelle alger

  • Tjek folien efter for huller og revner

TIP: Det en god idé at anskaffe et net så du nemt kan fjerne blade og andet fra bassinets overflade.