Snerydning

Vinteren er over os, og selvom der ikke er snegaranti i Danmark, er det stadig en god idé at være beredt hvis det danske land skulle blive klædt i hvidt.

snerydning med fejemaskine

En fejemaskine kan hurtigt fjerne større mængder sne.

Som grundejer er du forpligtet via lovgivningen til at sørge for at alle gangarealer foran boligen er ryddet for sne og saltet eller gruset, således at det er sikkert at færdes på arealet - både for dig selv og for andre.

Følgende regler gør sig gældende for vintervedligeholdelse:

  1. Arealer bestemt få gående skal være ryddet og saltet/gruset i tidsrummet mellem 7 og 22. Rydningen skal ske så postbud, skraldemand og øvrige gæster til boligen kan færdes sikkert på din grund.
  2. Du er ikke forpligtet til at snerydde inden for normal arbejdstid - forudsat at du har haft ryddet for sne om morgenen inden du er taget hjemmefra. Det forventes dog at der bliver sneryddet umiddelbart efter endt arbejde.
  3. Du er stadig forpligtet til at fjerne sne samt salte/gruse når du er væk fra hjemmet i en længere periode. Derfor er det en god idé at lave en aftale med en nabo, en ven eller et familiemedlem, så du er sikker på at der bliver sneryddet og saltet/gruset efter reglerne - også når du ikke er hjemme.
  4. Du kan risikere at skulle betale erstatning hvis nogen falder og kommer til skade på din grund, og ovenstående regler ikke er overholdt. Du kan også blive tildelt bøder fra kommunen hvis vintervedligeholdelsen ikke bliver overholdt.
  5. Det er desuden også dit ansvar at fjerne istapper fra husets tag, så du sikrer at ingen forbipasserende risikerer at blive ramt af istapper fra din bolig.

For lettest muligt at kunne overholde lovgivningen vedr. snerydning er det praktisk at have udstyret i orden inden sneen falder.

Hos Davidsenshop.dk finder du et bredt udvalg af fejemaskiner og sneslynger.

Maskinerne fås i mange størrelser, og du finder bl.a. denne model, som er meget velegnet til indkørsler og fortove. Med en sneslynge får du snerydningen klaret i en fart.

Du finder desuden også vejsalt. Så er du klar til vinterens sne.

OBS: Skal du fjerne sne, kan du også overveje at benytte en løvsuger til at blæse sneen væk.