Snerydning

Som grundejer er du forpligtet via lovgivningen til at sørge for at alle gangarealer foran boligen er ryddet for sne og saltet eller gruset, så det er sikkert at færdes på arealet.

snerydning med fejemaskine

En fejemaskine kan hurtigt fjerne større mængder sne.

Hvilke regler gælder der for snerydning?

Følgende regler gør sig gældende for vintervedligeholdelse:

  • Arealer bestemt for gående skal være ryddet og saltet/gruset i tidsrummet mellem 7 og 22. Rydningen skal ske så postbud, skraldemand og øvrige gæster til boligen kan færdes sikkert på din grund.

  • Du er ikke forpligtet til at snerydde inden for normal arbejdstid - forudsat at du har ryddet for sne om morgenen inden du tog hjemmefra. Det forventes dog at der bliver sneryddet umiddelbart efter endt arbejde.

  • Du er stadig forpligtet til at fjerne sne og salte/gruse når du er væk fra hjemmet i en længere periode. Derfor er det en god idé at lave en aftale med en nabo, en ven eller et familiemedlem, så du er sikker på at der bliver sneryddet og saltet/gruset efter reglerne - også når du ikke er hjemme.

  • Du kan risikere at skulle betale erstatning hvis nogen falder og kommer til skade på din grund, og ovenstående regler ikke er overholdt.

  • Du kan også blive tildelt bøder fra kommunen hvis vintervedligeholdelsen ikke bliver overholdt.

  • Det er dit ansvar at fjerne istapper fra husets tag, så du sikrer at ingen forbipasserende risikerer at blive ramt af istapper fra din bolig.

For lettest muligt at kunne overholde lovgivningen vedrørende snerydning er det praktisk at have udstyret i orden inden sneen falder.

Hvordan rydder du vejene for sne?

Der er flere måde at fjerne sne. Hvis du kun skal rydde et mindre område, kan du bruge en skovl, men hvis der er tale om et større areal, er det en god ide at købe en fejemaskine eller sneslynge.

snerydning med skovl

Med en skovl kan du hurtigt fjerne sne foran huset.

Har du en havetraktor, kan du påmontere en fejekost eller sneplov. Vær dog opmærksom på hvilket udstyr der kan tilkobles din havetraktor – det er ikke ens for alle modeller.

I de fleste tilfælde er det nok at fjerne sneen, men hvis det er meget glat, vil det være nødvendigt med yderligere tiltag for at gøre belægningen farbar.

Vi anbefaler at du enten bruger vejsalt eller grus.

Vejsalt har den fordel at det effektivt optør sneen, og er billigt at købe. Ulempen er at det er giftigt for træer, hække og planter, ødelægger fliser og udtørrer hunde- og kattepoter.

Vil du undgå disse problemer, kan du bruge grus i stedet. Grus giver et skridsikkert underlag, men optør ikke sneen. Desuden vil det ofte være nødvendigt at gruse flere gange for at få en skridsikker belægning.

OBS: Skal du fjerne sne, kan du også overveje at benytte en løvsuger til at blæse sneen væk.

Hvad koster snerydning?

Vil du ikke rydde sneen selv, kan du hyre en fagperson til at gøre det for dig.

Mange grundejerforeninger har en fast aftale med et firma, som sørger for løbende rydning og saltning af vejene.

Ofte er det muligt at få en abonnementsaftale, så du ikke skal tænke på at forny aftalen om snerydning hvert år.

snerydning med fejemaskine

Som grundejerforening kan der være en del penge at spare ved at få et firma til at rydde sneen.

Prisen for snerydning og saltning afhænger selvfølgelig af hvilket firma du vælger, hvor stort et område du skal have ryddet, og om du også skal have saltet vejen.

Nogle firmaer tilbyder en fast pris for en hel sæsons snerydning, andre opkræver en fast timepris eller tager en fast pris per gang.

Der findes også firmaer som tilbyder en klippekortsordning. Her vil prisen per klip typisk blive billigere jo flere klip du køber.

Vil du have en god fornemmelse af hvad snerydning koster i dit område, kan du indhente tilbud fra flere leverandører.

Det er værd at nævne at du kan gøre brug af servicefradraget hvis du vælger at få et professionelt firma til at rydde sneen for dig.

Servicefradraget har i 2022 en værdi på 26 %. Det betyder at hvis du betaler 10.000 kroner for snerydning, vil du opnå en besparelse på 2600 kroner.

Hvilke konsekvenser er der hvis du ikke overholder reglerne?

Hvis du ikke overholder reglerne, risikerer du at få en bøde. Bøden vil typisk være i størrelsesordenen 150-200 kroner.

Kommunen kan også vælge at rydde sneen hvis du gentagne gange har forsømt dine forpligtelser, og efterfølgende sende dig regningen.

Kommer en person til skade fordi du ikke har ryddet vejen for sne, risikerer du at skulle betale erstatning, fx for svie og smerte, ødelagt tøj, tabt arbejdsfortjeneste eller varige mén.

Det er altså vigtigt at du holder vejen fri for sne – både for din egen og andres skyld.