Skur i skel: Få styr på reglerne (på under 5 min.)

Hvis du vil bygge et skur i skel, er der nogen regler du skal være opmærksomme på – nemlig reglerne i Bygningsreglementets §1-47. Opfylder du ikke disse, skal du søge om byggetilladelse. Og det kan godt være både tidskrævende og dyrt.

Isolering af skur

Inden du sætter dit nye skur op, skal du tjekke om det kræver en byggetilladelse.

Skur mere end 2,5 meter fra naboskel

Hvis du bygger et skur mere end 2,5 meter fra naboskellet, skal du sørge for at overholde bebyggelsesprocenten. Bebyggelsesprocenten angiver hvor stor en andel af grunden der må bebygges. For parcelhusgrunde er den 30%.

  • Det betyder at hvis grundarealet er 1000 m2, og huset har et etageareal på 270 m2, må du bebygge yderligere 30 m2 af grunden – så længe du altså sørger for at skuret er mindst 2,5 fra skellet.

Derudover er det en betingelse at du holder tagvand fra skuret på egen grund. Det må altså ikke ledes over i naboens have – dette gælder i øvrigt uanset hvor tæt på skellet du bygger dit skur.

Endelig skal du sørge for at højden på dit skur ikke overstiger 1,4 x afstanden til skellet. Bygger du dit skur 4 meter fra naboskellet, må det altså maksimalt have en højde på 5,6 meter.

BEMÆRK: Opfylder du ikke disse betingelser, skal du søge om byggetilladelse hos kommunen. Det gør du på Byg og Miljøs hjemmeside.

Skur og byggetilladelse

Byggetilladelsen ansøges digitalt på Byg og Miljøs hjemmeside.

Skur mindre end 2,5 meter fra naboskel

Som det fremgår, er reglerne ret simple når du bygger dit skur minimum 2,5 fra skellet til naboen. Det bliver dog noget mere kompliceret hvis du bygger det tættere på. Her skal byggeriet nemlig opfylde en række skærpede krav. Bl.a. må skurets ydervægge og tag maksimalt være 2,5 meter over terrænhøjde. Desuden må den samlede længde af de sider der vender over mod naboen, maksimalt have en længde på 12 meter.

Eksempel: Hvis du på grunden også har en carport hvis længste side er 8,96 meter, må dit nye skur altså ikke være mere end 3,04 meter langt. Og så må der ikke være nogen vinduer, døre eller åbninger på den side af skuret som vender over mod naboen. Igen – overholder du ikke disse bestemmelser, skal du søge om byggetilladelse.

Når du udfylder din ansøgning – som i øvrigt altid skal sendes digitalt – vil du blive guidet igennem processen og få oplyst hvilke tegninger og dokumenter du skal vedlægge.

BEMÆRK: Du kan også give andre mulighed for at bidrage til ansøgningen. Det kan fx være arkitekter og byggerådgivere.

Regler for skure på sommerhusgrunde

Vil du opføre et skur på en sommerhusgrund, er reglerne lidt anderledes. Her må du nemlig ikke placere skuret nærmere end 2,5 fra naboskellet, som du må på en almindelig parcelhusgrund.

Opfører du skuret 2,5-5.0 meter fra naboskellet, gælder de samme regler som hvis du havde bygget det nærmere end 2,5 meter fra skellet på en parcelhusgrund.

Lokalplaner og servitutter

Udover bestemmelserne i bygningsreglementet kan lokalplaner og servitutter have betydning for hvor tæt på naboskellet du må opføre skuret. Her kan der også være regler for hvordan skuret skal se ud – fx hvor højt det må være, hvilken farve det må have, eller hvilket materiale det skal være lavet af.

Hvordan tjekker du om der er lokalplaner eller servitutter som sætter begrænsninger for byggeriet? Det er ret simpelt: Lokalplaner finder du på kommunens hjemmeside, mens en oversigt over servitutter kan findes på tinglysning.dk, hvor du logger ind med dit NemID.

BEMÆRK: Vil du sætte dig nærmere ind i reglerne for sekundær bebyggelse – hvilket vi på det kraftigste anbefaler, kan du gøre det via dette link.