Hytter i træ: Få inspiration og gode råd

Med en træhytte i haven får du et ekstra rum, som du fx kan bruge som kontor, gæstehus eller teenageværelse. Hytten kan også bruges til helårsbeboelse – men det kræver at du opfylder en række krav i bygningsreglementet. Bliv klogere på hytter i træ i denne artikel.  

hytte i træ

Hvilken træhytte skal du vælge?

Det er vigtigt at tage stilling til er hvor stor hytten skal være. Størrelsen har nemlig ikke kun betydning for hvor meget plads du har indvendigt, men også om du holder dig indenfor den såkaldte bebyggelsesprocent.

Bebyggelsesprocenten angiver hvor stor en del af grunden der må bebygges. For parcelhuse er den 30 %. For sommerhuse er den 15 %.

Det betyder at hvis du har et 150 m2 stort parcelhus på en grund der er 1.000 m2, er bebyggelsesprocenten 15 %.  

Husk at hvis du har sekundære bygninger på grunden, skal disse medregnes. Du kan dog trække de første 50 m2 fra.

Du kan ikke se dette indhold, da du ikke har accepteret alle cookies - Klik her for at ændre dit samtykke

Alt afhængig af hvad du skal bruge hytten til, kan der også være regler for hvor høj den må være, hvordan den skal være konstrueret, og hvor du må placere den i forhold til naboskellet.

Derfor er det vigtigt at gøre dig nogle tanker om hvad du vil bruge hytten til inden du køber den. Hvis du vil bygge en hytte i træerne, så børnene har deres egen hule, gælder der fx andre regler end hvis du vil bruge hytten til helårsbeboelse.

Inspiration til hytter

Hvordan vedligeholder du en hytte i træ?

En træhytte kræver løbende vedligeholdelse for at bevare træets naturlige glød og undgå at det bliver angrebet af svamp og råd.

Både regn, slud, kulde og sol har en ødelæggende effekt på træet, og selvom hytten er bygget af cedertræ, lærketræ eller teaktræ – som er træsorter der ofte betegnes som vedligeholdelsesfrie - er det nødvendigt at overfladebehandle hytten hvis den skal kunne holde.

Start med at give overfladen en behandling med grunder. Grunderen sikrer bl.a. at den efterfølgende overfladebehandling hæfter bedre.

Dernæst skal træet have enten træbeskyttelse, træolie eller maling.

 • Træbeskyttelse: Fås i en transparent, halvdækkende og heldækkende udgave. Jo mere dækkende træbeskyttelsen er, desto bedre beskytter den. Vælg altid en træbeskyttelse med fungicider – altså svampedræbende midler.
 • Træolie: Bevarer træets naturlige udseende, men kræver at træet vedligeholdes ofte. Sørg for at træolien indeholder farvepigment. Jo mere farvepigment der er i træolien, desto bedre beskytter den.
 • Maling: Blokerer for solens ødelæggende UV-stråler og er typisk diffusionsåben, hvilket betyder at den tillader fugten i træet at komme ud. Ved at bruge maling skal du ikke vedligeholde hytten så tit.

Gode råd om vedligeholdelse af hytter i træ

•    Vælg en dag hvor der er tørt i vejret. Perioden maj til september er typisk bedst.

•    Tager du en del af hytten hvert år, bliver projektet mere overkommeligt.

•    Rengør træværket grundigt inden du påfører træolie, træbeskyttelse eller maling. Det er fx vigtigt at du fjerner alger.

•    Husk at det kan være nødvendigt med to lag for at opnå en god dækning.

Hvilke regler gælder der for hytter?

Det kan være lidt af en jungle at finde rundt i de regler der gælder for hytter. Reglerne afhænger nemlig af hvad hytten bruges til, og kommunerne kan tolke dem forskelligt.

Derfor anbefaler vi at du rådfører dig med kommunen, så du undgår at skulle rive hytten ned fordi den er opført forkert.  

Hytte som sekundær bygning  

Hvis hytten ikke bruges til helårsbeboelse, vil den typisk blive betragtet som sekundær bebyggelse. For sekundær bebyggelse gælder følgende regler:

 • Hvis hytten er over 50 m2, skal du søge om byggetilladelse OG medregne hyttens areal i beregningen af bebyggelsesprocenten.
 • Du må ikke bygge hytten tættere end 2,5 meter fra naboskellet medmindre du opfylder en række skærpede krav.

De skærpede krav er:

 • Der må ikke være vinduer eller døre på den side af hytten som vender ind mod naboskellet.
 • Du skal sørge for at regnvand ikke ledes over på nabogrunden.
 • Hytten må ikke rage højere end 2,5 meter over naturligt terræn.
 • Den side af hytten som vender ind mod naboskellet, må ikke være længere end 12 meter. Har du flere småbygninger, må deres samlede længde maksimalt være 12 meter.

Hytte som helårsbeboelse

Hvis du vil bruge hytten til helårsbeboelse, skal du søge om byggetilladelse – også selvom hytten er mindre end 50 m2. Derudover skal du overholde nedenstående regler:

 • Højde: Må ikke overstige 1,4 x afstand til skel. Tænk derfor over hvor du vil placere hytten inden du køber den.
 • Rumhøjde: Minimum 2,3 meter.
 • Redningsåbning: Der skal være mindst 1 godkendt redningsåbning som fx en dør eller et vindue.
 • Dagslys: Der skal være mindst 1 vindue ud mod det fri.
 • Afstand til skel: Mindst 2,5 meter på parcelhusgrunde og 5 meter på sommerhusgrunde
 • Konstruktion: Desuden er der regler for brandsikring, isolering, energikrav, vådrum m.m.

Alle hytter

Uanset om hytten betragtes som helårsbeboelse eller sekundær bygning, skal du huske følgende:

 • Giv forsikringsselskabet besked. Når du bygger en hytte, kan det nemlig få betydning for dine forsikringsbetingelser.
 • Opdater dine oplysninger i BBR-registret. Hvis du har søgt om byggetilladelse, vil kommunen normalt opdatere dine oplysninger, men det er stadig dit ansvar at sikre at de er rigtige.
 • Tjek lokalplaner og servitutter. Der kan fx være bestemmelser om hvor mange småbygninger du må have på grunden.

Sådan tjekker du lokalplaner og servitutter

Du kan finde lokalplaner på kommunens hjemmeside eller ved at kontakte teknisk forvaltning.

Servitutter kan du finde på tinglysning.dk, hvor du både kan forespørge med og uden login. Logger du ind med NemId, får du adgang til alle oplysninger i tingbogen.