Hytte i haven: Det skal du være opmærksom på inden du køber

En hytte i haven kan bruges til mange formål. Nogle anvender den til opbevaring, andre indretter den som arbejdsværelse, hjemmebiograf eller som en voksenafdeling, hvor de kan trække sig tilbage og slappe af. Går du og overvejer at købe en hytte, er der dog flere ting du skal være opmærksom på inden farer ned i byggemarkedet og vælger den første og den bedste.

Hytte i haven

Undersøg først om du skal søge om byggetilladelse.

Hytte i haven

Vær opmærksom på regler for helårsbeboelse.

1. Tjek at du overholder bebyggelsesprocenten

Bebyggelsesprocenten angiver hvor stort arealet af småbygninger på grunden må være. For parcelhusgrunde er den typisk 30%, mens den for sommerhuse er på 15%. Det betyder altså at hvis du bor i et fritliggende enfamiliehus på en grund der er 1000m2, må du maksimalt bebygge 300m2 af grunden. Har huset et etageareal på 200m2, må grundens øvrige bygninger således højst udgøre 100m2 i alt.

Hvis du har et skur, en carport eller andre småbygninger, skal du være opmærksom på om det samlede areal af disse overstiger 50m2. I så fald skal du nemlig medregne arealet når du udregner bebyggelsesprocenten. Dog kan du trække de første 50m2 fra.

Eksempel - Lad os sige at du har en carport, et redskabsskur og et udhus med et samlet areal på 60m2. Huset er 200m2 stort, og grundarealet er 1000m2.

Det betyder at bebyggelsesprocenten er:

  • 200 + (60-50) = 210m2
  • 210/1000 x 100 = 21%​​​​​​​

BEMÆRK: Det er værd at nævne, at lokalplaner eller andre bestemmelser kan angive en anden bebyggelsesprocent end den der almindeligvis gælder. Derfor råder vi dig til at tjekke hvilke bestemmelser grunden er omfattet af.

Skur med højt tag

Din hytte må maksimalt være 2,5 meter høj på højeste sted.

2. Undersøg om du skal søge om byggetilladelse

Skal du opføre en hytte på grunden, kan det være nødvendigt at søge om byggetilladelse hos kommunen.

Reglerne siger at du skal have en byggetilladelse hvis hytten er over 50m2, og ligger i umiddelbar forlængelse af et eksisterende byggeri som fx et parcelhus.

Er hytten mellem 35-50m2, kan du nøjes med at anmelde byggeriet til kommunen, som så har 14 dage til at behandle din ansøgning. Vender kommunen ikke tilbage indenfor denne tidsramme, kan du uden videre gå i gang med at opføre hytten.

BEMÆRK: Det er vigtigt at du oplyser byggeriet til BBR-registret, hvilket du kan gøre på bbr.dk. Her logger du blot på med dit NemID og retter dine oplysninger. Du skal ændre dine BBR-oplysninger uanset hvilken størrelse din hytte har.

Du skal hverken søge om byggetilladelse eller anmelde byggeriet til kommunen hvis du opfører højst 2 småbygninger på maksimalt 10m2 på din grund. Køber du en hytte på fx 9,35m2, og har du en anden småbygning på 6,20m2, kan du altså bare gå i gang med opføre din nye hytte.

Det er dog vigtigt at byggeriet opfylder en række betingelser:

  • Afstanden til naboskellet må højst være 2,5 meter.

  • Der skal være minimum 2,5 meter til andre bygninger på grunden.

  • Hytten må maksimalt være 2,5 meter på det højeste sted.

TIP: Gør dig nogle tanker om hvor hytten skal placeres, og undersøg hvor stor den er - inden du køber.

3. Vær opmærksom på regler for helårsbeboelse

Vil du bruge hytten til helårsbeboelse, skal du udover at ansøge om byggetilladelse også sikre dig at hytten opfylder de betingelser som bygningsreglementet stiller til helårsbeboelse.

Kravene omfatter bl.a. følgende:

  • Hytten skal opføres, så der er minimum 2,5 meter til naboskel. For sommerhuse er det 5 meter.

  • Højden på hytten må ikke være mere end 1,4 x afstand til skel. Er der 3 meter til naboskellet, må hytten altså haven en højde på 4,2 meter.

  • Desuden kan der være krav til konstruktion, brandsikkerhed, isolering, styrke og materialer.

BEMÆRK: Lokalplanen kan indeholde krav til byggeriet, ligesom tinglyste servitutter kan have betydning for hvordan hytten må se ud, hvor den må placeres, osv.

4. Giv dit forsikringsselskab besked

Når du har sat hytten op i haven, skal du give dit forsikringsselskab besked, også selvom hytten er omfattet af din husforsikring. Det er nemlig vigtigt at policen er opdateret, så du kan få udbetalt erstatning i tilfælde af at hytten skulle brænde ned eller blive beskadiget.

Hytte i haven til gæster
Hytte i haven til overnatning

5. Overvej hvilken farve hytten skal have

Det er selvfølgelig ikke ligegyldigt hvilken farve hytten har. Alle vores hytter er produceret i træ, hvilket i princippet betyder at du kan male dem hvis du vil.

Din hytte behøver ikke nødvendigvis at have samme farve som huset. Faktisk kan du skabe en stærk kontrast ved at holde dine småbygninger i en anden farve end selve boligen.

Udover de begrænsninger der måtte være i lokalplaner og servitutter, er det kun fantasien der sætter grænser for hvilke farver du kan male din hytte. Grøn er et populært valg til sommerhuse og hytter da den bringer os tættere på naturen, og skaber minder om ferie og sommer, hvorimod en mørk farve vil give et eksklusivt og stilrent udtryk.

Du kan selvfølgelig også bibeholde hyttens naturlige trælook. Træ har den fordel at det falder i ét med naturen og giver hytten sjæl og glød. Derfor er det vælger mange at lade hytten stå som den er.