Gør græsplænen forårsklar

Når bladene springer ud og temperaturen begynder at stige, er det tid til at kaste sig over haven. Det gælder ikke mindst græsplænen, som efter en lang vinter kan være plaget af sneskimmel og mos. I denne artikel kan du lære mere om hvordan du kommer disse problemer til livs og gør græsplænen forårsklar.

Slå græsset for første gang

Græsset skal slås for første gang når det begynder at gro – typisk i midten eller slutningen af marts. Har du ikke efterset plæneklipperen i efteråret, bør du gøre det inden du klipper græsset. Det er bl.a. vigtigt at gøre maskinen ren og fjerne gamle jord- og græsrester – specielt under skjoldet. Derudover skal du skifte benzin, rense luftfilteret, slibe klingen og tjekke oliestanden. Det kan desuden være en god ide at smøre kuglelejerne og andre bevægelige dele.

Har du har en elektrisk plæneklipper, er klargøringsarbejdet mindre omfattende, og du kan nøjes med at rengøre maskinen, slibe kniven og smøre kuglelejerne. Tjek også gerne ledninger for eventuelle brud eller knæk.

Bruger du en håndskubber, skal den blot rengøres. Det kan dog også være nødvendigt at slibe klingen – dette bør dog overlades til en professionel. Gøres det forkert, risikerer du nemlig at græsset klippes skævt.

Har du allerede klargjort plæneklipperen i efteråret, behøver du ikke også at efterse den i foråret. Fyld blot tanken med benzin eller isæt batterier, og du er klar til at gå i gang.

Når du skal slå græsset, er det vigtigt at du ikke klipper det for kort. Som udgangspunkt skal det ikke være mere end 4-5 cm langt. Klipper du det kortere, svækkes rodnettet, hvilket giver grobund for mos og ukrudt. Først når græsset for alvor begynder at vokse, bør du sætte plæneklipperens højdejustering ned.

I vækstsæsonen – det vil sige fra midten af marts til slutningen oktober – anbefales det at klippe græsset cirka en gang om ugen.

Læs også: Hvilken plæneklipper skal du vælge?

Fjern mos og giv plænen topdressing

Udover at slå græsset, er det også en god ide at fjerne eventuel mos. Det gøres bedst i det tidligere forår – det vil sige i marts eller april – hvor mosset sidder løst og derfor er nemt at fjerne. Du kan også gøre det senere på sæsonen. Du bør dog ikke vente helt til sommer eller det sene efterår.

Når du skal fjerne mos, er der flere måder at gøre det på. Har du en mindre græsplæne, kan du med fordel bruge en almindelig haverive, men har du en stor græsplæne, eller er den hårdt ramt, bør du overveje at bruge en vertikalskærer – også kaldet en plænelufter.

En vertikalskærer river mosset op og skærer ned i plænen – dog uden at ødelægge den. Når du har fjernet mos med en vertikalskærer, vil plænen se forfærdelig ud, men efter blot nogle uger vil græsset igen begynde at vokse frem.

Som alternativ til en vertikalskærer kan du bruge kemiske midler. Her er det dog vigtigt at anvende produkter som er godkendt af miljøstyrelsen. Det kan fx være Mosfri N eller Trim mod Mos. Begge produkter forhandles i vores webshop.

Når du har fjernet mos, er det en god ide at give plænen en gang topdressing for at udjævne eventuelle huller og ujævnheder og give en flot, tæt og grøn græsplæne. Topdressing hæmmer også dannelsen af mos og ukrudt og fjerner sneskimmel – en svamp som ofte angriber plænen i vinterhalvåret når der er kulde og frost.

Topdressing består af en blanding af muldjord og sand. Typisk anvendes 2/3 muldjord og 1/3 sand, men det anbefales at justere blandingsforholdet hvis jorden indeholder meget ler eller sand.

Når du skal fordele topdressing på plænen, gøres det nemmest ved at bruge en skovl. Når topdressingen er udlagt, kan du jævne den ud med en omvendt rive.

Det er vigtigt at du ikke bruger for meget topdressing. Som tommelfingerregel skal der kun lægges et lag på 4-8 mm. Hvis det er tykkere, vil topdressingen blokere for luft.

Når du har givet plænen en gang topdressing, bør du så nye græsfrø. Du kan også vælge at blande græsfrø sammen med topdressingen for at spare tid.

Gødning

En græsplæne har godt af gødning mindst én gang om året. Gødningen indeholder essentielle næringsstoffer – herunder kvælstof, fosfor og kalium, som bidrager til en pæn og grøn græsplæne.

Du bør gøde græsplænen første gang i april. Du kan enten bruge kunstgødning eller organisk gødning.

Fordelen ved organisk gødning er at det nedbrydes langsomt i jorden. Vælger du organisk gødning, behøver du derfor kun at gøde plænen én gang om året. Organisk gødning er også billigt, men da indholdet af næringsstoffer er relativt lavt, skal der også bruges relativt store mængder.

Med kunstgødning – også kaldet NPK-gødning – får du et gødningsprodukt som er nemt at fordele og dosere. Indholdet af næringsstoffer er højt, og der skal derfor kun bruges cirka halvt så meget kunstgødning som organisk gødning. Da kunstgødning nedbrydes hurtigt, er det dog nødvendigt at gøde plænen regelmæssigt – gerne en gang om måneden fra april til juni.

Det er bedst at gøde plænen når den er tør – på den måde kan næringsstofferne nemlig trænge længere ned i jorden. Når du er færdig med at gøde, kan du eventuelt vande plænen, så gødningen skubbes længere ned i jorden.

Det er også vigtigt at bruge den rigtige mængde gødning. Bruger du får lidt, vil plænen ikke få tilstrækkelig med næringsstoffer, og bruger du for meget, vil den blive ødelagt. Den optimale gødningsmængde afhænger især af hvilken type græs der er tale om – nogle sorter kræver nemlig væsentligt mere gødning end andre. Er du i tvivl om hvor meget gødning du skal bruge, er et godt udgangspunkt 3-5 kg per 100 kvadratmeter.