Få tilskud til energiforbedringer med håndværker­­fradraget

Med finansloven for 2021 lempes BoligJob-ordningen, der udover tilskud til udvalgte serviceydelser også giver fradrag for håndværkerudgifter. Ordningen er især attraktiv for personer der ønsker at foretage energiforbedringer af boligen – som fx udskiftning af vinduer og døre eller isolering af gulve og vægge.

Få et overblik over de nye regler her.

Håndværkerfradrage

Der gives ikke ekstra fradrag fordi du har flere boliger.

Hvor meget kan fradrages?

Med de nye regler gives der et fradrag på op til 25.000 kr. pr. person pr. år – det er dobbelt så meget som sidste år. Fradraget gælder kun arbejdsløn (inkl. moms). Du kan altså ikke få fradrag for materialer – disse er for egen regning.

Eksempel: Vælger du at købe en varmepumpe, kan du få fradrag for montering og opsætning, men ikke for selve varmepumpen.

Da der kun gives fradrag for arbejdsløn, er ordningen mest fordelagtig hvis du foretager boligforbedringer, hvor arbejdslønnen udgør en relativ stor del af de samlede udgifter.

Det er også værd at nævne at fradraget har en værdi på 26%. Du vil altså kunne spare over en fjerdedel af udgifterne til arbejdsløn i skat. ​​​​​​​

Eksempel: Beløber håndværkerydelserne sig til 10.000 kr., vil du kunne opnå en samlet skattebesparelse på 2.600 kr.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget gælder kun for arbejdsløn - ikke materialer.

Hvilke betingelser gælder for håndværkerfradraget?

For at kunne gøre brug af håndværkerfradraget, er der en række betingelser som skal være opfyldt:

 • Beløbet skal betales digitalt. Betaler du kontant, bortfalder fradragsretten.
 • Du skal være skattepligtig i Danmark og være fyldt 18 år ved udgangen af det år hvor arbejdes udføres.
 • Du må ikke modtage andre tilskud til arbejdet. Håndværkerfradraget skal altså stå alene.
 • Hvis det drejer sig om en helårsbolig, skal du bo i boligen i den periode hvor arbejdet udføres.  
 • Der gives ikke ekstra tilskud hvis du har flere boliger. Har du både en helårsbolig og et sommerhus, vil fradraget altså stadig udgøre 25.000 kr. per person pr. år.
 • Fradraget kan kun bruges til arbejde udført på en eksisterende bolig og gælder altså ikke nybyggeri.
 • Arbejdet skal udføres af personer der bor i en anden husstand end den hvor arbejdet udføres. Bor du i boligen, må du altså ikke selv udføre arbejdet.
 • Du skal have skriftlig dokumentation for det udførte arbejde – for eksempel i form af en faktura eller erklæring.
 • Regningen skal være betalt indenfor den gældende tidsfrist. Arbejde udført i 2021 skal være betalt senest d. 28. februar 2022. Overskrides betalingsfristen, fås fradrag for det år hvor regningen er betalt.
 • Den virksomhed der udfører arbejdet, skal være momsregistreret.
Håndværkerfradrag

Der gives primært fradrag for energiforbedringer af boligen.

Hvad kan jeg få fradrag for i 2021?

Fradraget gælder kun udvalgte håndværkerydelser. Da man fra regeringens side ønsker at støtte den grønne udvikling, gives der primært fradrag for energiforbedringer af boligen.

Følgende ydelser er fradragsberettigede:

 • Reparation og forbedring af skorsten – for eksempel montering af isoleringsmateriale.  
 • Udskiftning af døre og vinduer – for eksempel fra termoruder til energivenlige vinduer.
 • Isolering af tag, ydervægge, gulve og lofter.
 • Installation af varmepumper – herunder også jordvarme, som er den varmepumpetype der giver den største besparelse.
 • Installation, reparation og udskiftning af solcelleanlæg, solfangere og hustandsvindmøller.
 • Reparation og udskiftning af gasfyrskedler, varmeanlæg og fjernvarmeunits.
 • Installation eller forbedring af ventilationsanlæg.
 • Etablering og forbedring af visse afløbstyper – for eksempel udskiftning af kloakrør.
 • Udendørs malerarbejde – for eksempel maling af facade eller døre og vinduer.
 • Afmontering og bortskaffelse af brændeovn.
 • Radonsikring.
 • Installation af bredbånd og tyverialarm.

Bemærk at en lang række ydelser ikke er omfattet af fradragsreglerne. Der gives fx ikke fradrag for indendørs malerarbejde, reparation af vinduesrammer, montering af gulvvarme og installation af oliefyr.

Håndværkerfradrag

Har du en ægtefælle i husstanden, kan i begge gøre brug af fradraget.

Regneeksempel - så meget kan jeg spare

Vi har regnet på hvor meget du kan spare med de nye regler.  

Lad os sige at du vælger at isolere husets ydervægge, og at de samlede udgifter beløber sig til 124.000 kr., hvoraf arbejdslønnen udgør 69.000 kr.

Er du den eneste person der bor i husstanden, vil du i dette tilfælde kunne få et fradrag på 6.500 kr. (altså  26 % af 25.000 kr., som er den højeste fradragssats), men har du også en ægtefælde, kan I begge gøre brug af fradraget, som altså dermed bliver dobbelt så stort (13.000 kr. i alt).

Men hvad hvis isoleringen af huset blev udført i 2020? Ja, så havde fradraget været væsentligt mindre –  cirka 3.250 kr. som eneperson og 6.500 kr. som ægtepar.

Med de nye fradragsregler kan du altså opnå et fradrag der er cirka 6.500 kr. højere end i 2020. Dette forudsætter dog at de ovennævnte betingelser er opfyldt.

Udover selve fradraget skal du huske at energiforbedringerne typisk vil give en besparelse på varmeregningen, og især isolering af huset kan give en stor økonomisk gevinst.

Hvordan gør jeg brug af fradraget?

For at kunne få fradrag for håndværkerudgifter, skal du indberette dem til SKAT. Det gør du på tastselv.skat.dk.

Når du har logget ind, skal du vælge ”Indberet håndværkerfradrag for 2020” og indtaste dine oplysninger.

SKAT har brug for oplysninger om hvor arbejdet er blevet udført, altså om der er tale om en helårs- eller fritidsbolig, hvilken type arbejde der er blevet udført og hvem der har udført det – herunder cvr-nummer på virksomheden, betalingsdato og den samlede arbejdsløn uden moms.

Når du har indtastet de nødvendige oplysninger, overfører du dem til din årsopgørelse.

Er der flere personer i husstanden som har betalt for det udførte arbejde, skal hver person indberette sin andel af de samlede udgifter til SKAT.