Energitilskud: Få et overblik over reglerne her

Går du med planer om at udskifte vinduer, isolere huset eller skifte til varmepumpe? Så er der flere muligheder for at få tilskud. Vi giver dig et overblik over de ordninger der findes.

isolering af bolig

1.    Bygningspuljen

Hvad er det?

Bygningspuljen giver tilskud til energiforbedringer af boligen. Puljen løber til og med 2026, og der åbnes op for ansøgninger et par gange om året. For hver runde er størrelsen af tilskuddet blevet sat ned, så flere boligejere kan få gavn af ordningen.

Med bygningspuljen kan du få tilskud til følgende energiforbedringer:

•    Konvertering til varmepumpe – enten luft-til-vand varmepumpe eller jordvarme. Kombinerer du varmepumpen med et ventilationsanlæg, kan du også få tilskud.

•    Udskiftning af vinduer – både facadevinduer og ovenlysvinduer. Der gives også tilskud til montering af forsatsramme eller koblet ramme til vinduer med 1 lag glas.

•    Isolering – herunder udvendig isolering af ydervægge, isolering af tag og loft og isolering af terrændæk.

•    Optimering af husets drift – enten mekanisk ventilation eller vandbårent radiatoranlæg.

Hvor meget får du i tilskud?

Det kommer an på den konkrete opgave. SparEnergi, som er en del af Energistyrelsen, har lavet en beregner der kan give dig et fingerpeg om hvor meget du kan få i tilskud. Du finder beregneren her.

Hvem kan få tilskud?

For at kunne få del i bygningspuljen skal din bolig være energimærket efter d. 1. oktober 2012. Hvis du søger tilskud til varmepumpe, stilles der ikke krav om energimærke.

Der gives kun tilskud til boliger som har energimærke E, F eller G. Disse boliger er nemlig ikke særlig energieffektive og har dermed det største potentiale for at nedbringe varmeforbruget.

Du må først gå i gang med arbejdet når du har fået tilsagn om at du kan få tilskud. Hvis du bestiller håndværkere eller materialer inden, bortfalder tilskuddet.

Det er også et krav at du får en håndværker med cvr-nummer til at udføre arbejdet. Du må altså ikke selv stå for isoleringen, udskiftningen af vinduerne eller monteringen af varmepumpen.

Du skal som minimum søge 5.000 kr., og den bygning som skal energiforbedres, skal bruges til helårsbeboelse.

2.    Skrotningsordningen

Hvad er det?

Med skrotningsordningen kan du få en varmepumpe på abonnement. Du får et tilskud til førstegangsbetalingen og slipper dermed for at skulle betale den pris som varmepumpen normalt koster.  

Du skal bestille varmepumpen igennem en af Energistyrelsens prækvalificerede energitjenesteleverandører, som skal opfylde en række krav. Fx skal leverandøren have erfaring med at installere og servicere varmepumper.

installation af varmepumpe

Energitjenesteleverandøren vælger den varmepumpe der passer bedst til din bolig, sørger for at den bliver installeret korrekt og tager sig af den løbende vedligeholdelse.

Ved at gøre brug af skrotningsordningen skal du altså hverken bekymre dig om køb, drift eller vedligeholdelse af varmepumpen.

Du betaler blot et engangsbeløb, et månedligt abonnement og en pris for den varme der leveres.

Hvor meget får du i tilskud?

Med skrotningsordningen kan du maksimalt få 25.000 kr. i tilskud.

Tilskuddet afhænger af om du skifter fra olie eller naturgas.

Hvis du skifter fra olie, skal du trække 3.500 kr. fra varmepumpens indkøbspris for at beregne hvor meget du får i tilskud. Skifter du fra naturgas skal du fratrække 5.000 kr. Dette beløb kaldes også for referenceinvesteringen.

Tilskuddet kan maksimalt udgøre 45 % af de støtteberettigede omkostninger.

For at beregne tilskudsbeløbet ser regnestykket altså således ud:

Tilskud = (varmepumpens pris – referenceinvestering) x 0,45

Det vil sige at hvis du vælger en varmepumpe der koster 50.000 kr., og skifter fra naturgas, vil du kunne få 20.250 kr. i tilskud (50.000 kr. – 5.000 kr. x 0,45).

Hvis du derimod skifter fra olie, ville den samme varmepumpe udløse et tilskud på 20.925 kr. Altså 675 kr. mere.

Hvem kan få tilskud?

For at gøre brug af skrotningsordningen skal du opfylde følgende krav:

•    Du skal skifte fra naturgas eller olie

•    Boligen skal anvendes til helårsbeboelse

•    Du må ikke bo i et område med fjernvarme eller et område der er udlagt til fjernvarme

3.    Afkoblingsordningen

Hvad er det?

Med afkoblingsordningen kan du undgå det gebyr der normalt opkræves når du skal have afkoblet gasforsyningen.

Du får altså ikke et direkte tilskud, men undgår at skulle betale en regning i forbindelse med at du skifter fra gas til en anden opvarmningsform.

gasmåler

Hvor meget får du i gebyrfritagelse?

Normalt koster det omkring 8.000 kr. for gravearbejde og reetablering. Dette er altså det beløb du sparer ved at benytte dig af afkoblingsordningen.

Hvem kan få gebyrfratagelse?

For at gøre brug af afkoblingsordningen skal du have et årligt forbrug på mellem 100 m3 og 6.000 m3. Derudover må der på den pågældende adresse ikke være registreret en virksomhed som de sidste tre regnskabsår har fået statsstøtte på mere end 1.500.00 kroner i alt.

Du skal søge om gebyrfritagelse i den periode hvor afkoblingsordningen er åben.

Afkoblingsordningen åbnede sidste gang i februar 2022 og forventes at åbne igen i starten af 2023.

Gebyrfritagelsen tildeles efter først-til-mølle-princippet, så det gælder om at være hurtigt ude hvis du vil undgå at skulle betale for frakobling af gasledning, gasmåler og tilhørende måleskab.

4.    Rabat på elafgift

Hvad er det?

Opvarmer du din bolig med varmepumpe, jordvarme eller elvarme, kan du få en rabat på en del af elafgiften, og dermed nedbringe din samlede elregning.  

elmaster

Hvor meget får du i rabat?

Du får 94,38 øre i rabat (inklusiv moms) for den del af elforbruget som ligger udover 4.000 kWh.

Har du fx et årligt forbrug på 10.000 kWh, vil du kunne spare 5.662,80 kr. (10.000-4000 kWh x 0,9438 kr.).

Hvem kan få rabat?

For at kunne få rabat på elafgiften er det et krav at du opvarmer din bolig med varmepumpe, jordvarme eller elvarme.

Du skal også registrere i BBR-registret at du bruger el som den primære opvarmningsform, og give dit energiselskab besked.

Rabatten gives kun til helårsboliger og sommerhuse.

Kildehenvisninger

Ens.dk. Bygningspuljen. URL: https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/bygningspuljen. Hentet: 19. september 2022

SparEnergi (2022, 08. september). Webinar om bygningspulje [video]. Lokaliseret d. 19. maj 2022 på: https://www.youtube.com/watch?v=V6Y2dDf9wWk&t=1487s

Ens.dk. Skrotningsordningen – tilskud til varmepumper på abonnement. URL: https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/skrotningsordningen. Hentet: 19. september 2022.

Ens.dk. Afkoblingsordningen. URL: https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/afkoblingsordningen. Hentet: 19. september 2022.

Nrgi.dk. Få nedsat din elafgift. URL: https://nrgi.dk/privat/stroem/kundeservice/betaling/faa-nedsat-din-elafgift-ved-elvarme/. Hentet: 19. september 2022.

Luk