Bliv klogere på Bygningspuljen

I 2020 etablerede Energistyrelsen en bygningspulje på 245 millioner kroner til energiforbedringer af danske boliger. Interessen var overvældende, og i løbet af blot få uger blev puljen opbrugt. Men med finansloven for 2021 blev der afsat flere penge til ansøgning om energitilskud, og det er dermed igen muligt at få tilskud til bl.a. isolering af huset, konvertering til varmepumpe og udskiftning af vinduer og døre. Bliv klogere på den nye ordning, og læs hvordan du søger.

tilskud energiforbedringer

Hvor meget kan du få i tilskud?

Det afhænger af den konkrete opgave. Når du indsender din ansøgning, vil Energistyrelsen foretage en samlet vurdering af projektet og beregne hvor meget du kan få i tilskud.

Du kan dog maksimalt få 30 % i tilskud. Løber de samlede udgifter op i 100.000 kroner, vil tilskuddet altså højst udgøre 30.000 kr.

Da tilskuddet tildeles efter først- til-mølleprincippet, gælder det om at søge i god tid.


Hvem kan få tilskud?

For at få del i bygningspuljen, skal du være registreret som ejer af bygningen på udbetalingstidspunktet.

Tilskuddet gives til både private, andelsforeninger og ejerforeninger, men det er et krav at boligen bruges til helårsbeboelse. Du kan altså ikke få tilskud til et sommerhus der kun bruges som deltidsbolig.

Det er også et krav at boligen er energimærket efter den 1. oktober 2012. Du skal selv lægge ud for energimærkningen, men det er muligt at søge om tilskud hvis boligen er blevet energimærket senest 6 måneder før ansøgningstidspunktet.

Tilskuddet må i øvrigt ikke kombineres med andre tilskudsordninger. Det gælder derfor om at vurdere hvad der bedst kan betale sig inden du søger. I mange tilfælde vil Bygningspuljen dog give den største økonomiske gevinst, idet eksempelvis håndværkerfradraget er begrænset til 25.000 kr. per person.

Vælger du at gøre brug af bygningspuljen, må du ikke påbegynde arbejdet før din ansøgning er blevet godkendt. Vent derfor med at bestille håndværkere, indkøbe materialer, m.m. til du har fået tilsavn om at du kan få tilskuddet.


krav til bygningspulje

Hvad kan du få tilskud til?

Tilskuddet gives til en bred vifte af energiforbedringer. Her er et udpluk af tiltag som er tilskudsberettigede:  

  • Isolering af ydervæg, terrændæk, sokkel ved terrændæk og efterisolering af tag og loft.
  • Udskiftning af facadevinduer, yderdøre og ovenlysvinduer.
  • Konvertering til varmepumpe (gælder luft-til-væske og jord-til-væske).

Der er naturligvis også en række tiltag som ikke giver tilskud. Du kan fx ikke få tilskud til hulmursisolering. Her bør du i stedet benytte dig af håndværkerfradraget, som netop giver tilskud til hulmursisolering af ydervægge.

Vil du vide mere om hvilke tiltag du kan få tilskud til, kan du finde en komplet liste her.  ​​​​​​​


Vigtigt om udskiftning af vinduer

Det er værd at nævne at ikke alle vinduer er omfattet af bygningspuljen. I finansloven har man vedtaget at der kun gives tilskud til vinduer med energiklasse 1 og 2.

Det største tilskud gives til vinduer med energiklasse 1. Det er også disse vinduer der giver den største varmebesparelse, og som derfor resulterer i den største økonomiske gevinst på den lange bane.

Skal du alligevel udskifte vinduerne på huset, bør du altså kraftigt overveje at vælge vinduer med den højeste energiklasse.

Det er i øvrigt også et krav af vinduerne indeholder minimum 70 % glas.  

Læs også: Vinduer du kan få tilskud til

Hvordan søger du?

Det er endnu ikke muligt at søge om tilskudsordningen, men der åbnes op for ansøgninger i løbet af første kvartal 2021.

I mellemtiden bør du sikre dig at du har alle de nødvendige ting på plads. Beslut dig for hvilke energiforbedringer du vil foretage, og undersøg om boligen er energimærket. Er den ikke det, er det nu det skal gøres.

Husk dog at du ikke må indgå aftaler med håndværkere før din ansøgning om tilskud er blevet godkendt.  

Fik du afslag på din ansøgning sidste år, har du mulighed for at søge igen i år.

Ønsker du at modtage besked når der igen kan søges om tilskud til energiforbedringer, kan du tilmelde dig nyhedsbrevet på sparenergi.dk. Her kan du også finde mere information om Bygningspuljen.

Hvad sker der når du har indsendt din ansøgning?

Når du har indsendt din ansøgning, vil den blive behandlet af Energistyrelsen.

Hvis du får tilsavn om tilskud, skal arbejdet udføres indenfor 2 år. Du har 30 dage fra projektet er afsluttet til at anmode om at få pengene udbetalt.

Anmodningen kan du indsende via ansøgningsportalen. Her kan du også se hvad status er på din ansøgning.

Får du ikke tilsavn om tilskud, har du mulighed for at søge igen næste år.  

Læs også. Bygningspuljen (Energistyrelsen)