Bliv klogere på Bygningspuljen

I 2020 etablerede Energistyrelsen en bygningspulje på 245 millioner kr. til energiforbedringer af danske boliger. Interessen var overvældende, og i løbet af få uger blev puljen opbrugt.

Med finansloven for 2021 er der blevet afsat flere penge til ansøgning om energitilskud, og det er dermed igen muligt at få tilskud til fx isolering af huset, konvertering til varmepumpe og udskiftning af vinduer.

Bliv klogere på den nye ordning, og læs hvordan du søger.

Tilskud energiforbedringer

Tilskuddet tildeles efter først til mølle princippet..

Fra d. 28. september 2021 åbnes der for nye ansøgninger, og denne gang er den samlede pulje på 340 mio. kr. Til gengæld sænkes tilskudssatsen, så flere ansøgere kan få del i pengene.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Det afhænger af den konkrete opgave. Når du indsender din ansøgning, vil Energistyrelsen foretage en samlet vurdering af projektet, og beregne hvor meget du kan få i tilskud. Du kan dog maksimalt få 30% i tilskud. Løber de samlede udgifter op i 100.000 kroner, vil tilskuddet altså højst udgøre 30.000 kr.

Da tilskuddet tildeles efter først- til-mølleprincippet, gælder det om at søge i god tid.

Er du nysgerrig på hvad du kan få i tilskud, kan du prøve Energistyrelsens tilskudsberegner.

Tilskud energiforbedringer

Tilskuddet gives både til private, andelsforeninger og ejerforeninger.

Hvem kan få tilskud?

For at få del i bygningspuljen skal du være registreret som ejer af bygningen på udbetalingstidspunktet.

Tilskuddet gives til både private, andelsforeninger og ejerforeninger, men det er et krav at boligen bruges til helårsbeboelse. Du kan altså ikke få tilskud til et sommerhus der kun bruges som deltidsbolig.

Det er også et krav at boligen er energimærket efter den 1. oktober 2012 (fra d. 28. september 2021 gælder dette dog ikke hvis du søger om tilskud til varmepumper). Du skal selv lægge ud for energimærkningen, men det er muligt at søge om tilskud hvis boligen er blevet energimærket senest 6 måneder før ansøgningstidspunktet.

Hvis du søger om tilskud til isolering, udskiftning af vinduer eller drift, skal boligen have energimærke E, F eller G.

Tilskuddet må i øvrigt ikke kombineres med andre tilskudsordninger. Det gælder derfor om at vurdere hvad der bedst kan betale sig inden du søger. I mange tilfælde vil Bygningspuljen dog give den største økonomiske gevinst, idet fx håndværkerfradraget er begrænset til 25.000 kr. per person.

Vælger du at gøre brug af bygningspuljen, må du ikke påbegynde arbejdet før din ansøgning er blevet godkendt. Vent derfor med at bestille håndværkere, indkøbe materialer, m.m. til du har fået tilsagn om at du kan få tilskud.

Tilskud energiforbedringer

Påbegynd ikke arbejdet før din ansøgning er blevet godkendt.

Hvad kan du få tilskud til?

Tilskuddet gives til en bred vifte af energiforbedringer. Her er et udpluk af tiltag som er tilskudsberettigede:  

  • Isolering af ydervæg, terrændæk, sokkel ved terrændæk og efterisolering af tag og loft.
  • Udskiftning af facadevinduer, ovenlysvinduer, m.m.
  • Konvertering til varmepumpe (gælder luft-til-væske og jord-til-væske).

Der er naturligvis også en række tiltag som ikke giver tilskud. Du kan fx ikke få tilskud til hulmursisolering. Her bør du i stedet benytte dig af håndværkerfradraget, som netop giver tilskud til hulmursisolering af ydervægge.

Fra d. 28. september 2021 er det heller ikke muligt at få tilskud til yderdøre med store glasvinduer. Til gengæld kan du søge om tilskud til fx store varmepumper, vandbårent rumvarmeanlæg og varmepumper i kombination med ventilationsanlæg.

Vil du vide mere om hvilke tiltag du kan få tilskud til, kan du finde en komplet liste her.​​​​​​​

Vigtigt når du skifter vinduer

Det er værd at nævne at ikke alle vinduer er omfattet af bygningspuljen. I finansloven har man vedtaget at der kun gives tilskud til vinduer med energiklasse 1 og 2.

Det største tilskud gives til vinduer med energiklasse 1. Det er også disse vinduer der giver den største varmebesparelse, og som derfor resulterer i den største økonomiske gevinst på den lange bane.

Skal du alligevel udskifte vinduerne på huset, bør du altså kraftigt overveje at vælge vinduer med den højeste energiklasse.

Det er i øvrigt også et krav af vinduerne indeholder minimum 70% glas.

Tilskud energiforbedringer

Det er vigtigt at være omhyggelig når du udfylder ansøgningen.

Hvordan søger du?

Som nævnt åbnes der op for ansøgninger d. 28. september 2021. Du kan logge på allerede fra kl. 9 om morgenen, men det er først muligt at søge kl. 10.

Når du udfylder ansøgningen, er det vigtigt at du er omhyggelig og får alle oplysninger med. Hvis der er fejl eller mangler, risikerer du at sagsbehandlingen trækker ud, og at der går længere tid før du får pengene udbetalt.

Der kan gå op til 6 måneder fra du indsender ansøgningen til pengene er på din konto. Det er altså en god ide at søge i god tid inden projektets start.

Husk også at du ikke må indgå aftaler med håndværkere før din ansøgning om tilskud er blevet godkendt.  

Fik du afslag på din ansøgning sidste år, har du mulighed for at søge igen i år.

Ønsker du at tjekke status på din ansøgning, er det bedst at logge ind via ansøgningsportalen, så sagsbehandlerne ikke skal bruge tid på at besvare telefoniske henvendelser.  

Hvad sker der når jeg har indsendt min ansøgning?

Når du har indsendt din ansøgning, vil den blive behandlet af Energistyrelsen.

Hvis du får tilsagn om tilskud, skal arbejdet udføres indenfor 2 år. Du har 30 dage fra projektet er afsluttet til at anmode om at få pengene udbetalt.

Anmodningen kan du indsende via ansøgningsportalen. Her kan du også se hvad status er på din ansøgning.

Får du ikke tilsagn om tilskud, har du mulighed for at søge igen næste år.