kun

Code of Conduct

Indledning

Davidsens Tømmerhandel A/S ønsker - i alt hvad vi gør - at fremstå som en dynamisk virksomhed med sans for nytænkning. For os betyder det alverden, at vi hele tiden er skarpe og omstillingsparate. I hele vores organisation sætter vi altid vores kunder i centrum; vi ved, at uden dem, er vi intet. Vi ved også, at vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, fordi de er med til at skabe Davidsens succes.
Samler vi disse værdier og samtidig ser på vores omverden, så vil vi altid handle på en anstændig og etisk forsvarlig måde.
Principperne herfor har vi samlet i nærværende Code of Conduct for Davidsens Tømmerhandel A/S, som vi tillige forventer, at vores samhandelsparter respekterer.

Principper

  • Vi overholder gældende lovgivning
  • Vi medvirker ikke til korruption, afpresning eller bestikkelse
  • Vi tager hensyn til miljø og natur
  • Vi respekterer menneskerettighederne
  • Vi benytter ikke børnearbejde eller tvangsarbejde
  • Vi diskriminerer ikke på grund af køn, alder, handicap, etnisk oprindelse, religion, politisk overbevisning eller andet.
  • Vi tilbyder ordnede arbejds- og ansættelsesforhold
  • Vi tilbyder fair aflønning efter indsats og kvalifikationer
  • Vi tilbyder anstændige arbejdstider
  • Vi tilbyder et sundt og sikkert arbejdsmiljø

Adfærd

I vores omgang med vores omverden ønsker vi at fremstå som en ærlig og reel samarbejdspartner med en høj grad af integritet og professionelt engagement. Vi ønsker et miljø i og omkring vores virksomhed baseret på fortrolighed og uden interessekonflikter.

Leverandører og samarbejdspartnere
I forbindelse med tiltrædelsen af Davidsens Tømmerhandel A/S’ generelle samhandelsbetingelser, til-trædes samtidig nærværende Code of Conduct.
Davidsens Tømmerhandel A/S forventer dermed, at nærværende Code of Conduct respekteres og endvidere formidles til egne leverandører og underleverandører, som ligeledes forventes at respektere dette.


November 2015